TAC - Contractor specializing in designing and constructing M&E system
TAC - General mechanical contractor
 • English
 • Tiếng Việt
 • NH Food

  NH Food

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng:
  • Địa điểm:
  • Quốc Gia:
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

  Hạng mục công việc

  Mô tả công việc