TAC - Contractor specializing in designing and constructing M&E system
TAC - General mechanical contractor
 • English
 • Tiếng Việt
 • Nikkiso

  Nikkiso

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Nikkiso
  • Địa điểm: Thăng Long II
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

  Hạng mục công việc

  Mô tả công việc