TAC - Contractor specializing in designing and constructing M&E system
TAC - General mechanical contractor
 • English
 • Tiếng Việt
 • Bando

  Bando

  Bando

  Bando

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Công ty TNHH Bando
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

  Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống thông gió
  • 3: Hệ thống điều hòa
  • 4: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
  • 5: Hệ thống khí nén
  • 6: Hệ thống nước mềm RO
  • 7: Hệ thống khí Nitrogen

  Mô tả công việc

  Thiết kế cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống phụ trợ sản xuất:

  1. Thiết kế lắp đặt hệ thống khí nén sản xuất.

  2. Thiết kế lắp đặt hệ thống nước tháp giải nhiệt cho máy sản xuất.

  3. Thiết kế lắp đặt hệ thống nước lạnh chiller cho máy sản xuất.

  4. Hệ thống thông gió cho khí nén, phòng phụ trợ.

  5. Hệ thống làm mềm nước cho chiller, cooling tower.