TAC - Nhà thầu chuyên tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện công trình
TAC - tổng thầu cơ điện
 • English
 • Tiếng Việt
 • Dự án Hashimoto

  Dự án Hashimoto

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Công ty Hashimoto
  • Địa điểm: Đồng Văn III - Hà Nam
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích: 1000m2
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc: Thi công hệ thống cơ - điện lạnh - điện - PCCC

  Hạng mục công việc

  Mô tả công việc