TAC - Nhà thầu chuyên tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện công trình
TAC - tổng thầu cơ điện
 • English
 • Tiếng Việt
 • Dự án Nikkiso

  Dự án Nikkiso

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng:
  • Địa điểm:
  • Quốc Gia:
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

  Hạng mục công việc

  Mô tả công việc