TAC - Nhà thầu chuyên tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện công trình
TAC - tổng thầu cơ điện
 • English
 • Tiếng Việt
 • Dự án Nippon Konpo

  Dự án Nippon Konpo

  Dự án Nippon Konpo

  Dự án Nippon Konpo

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Nippon Konpo
  • Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc: Tổng thầu cơ điện

  Hạng mục công việc

  • Dự án : Nhà máy Nippon Konpo

  – Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

  – Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

  • Địa Điểm: Duy Tiên – Hà Nam

  Mô tả công việc

  1. Hệ thống cơ
  2. Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  4. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt