TAC - Nhà thầu chuyên tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện công trình
TAC - tổng thầu cơ điện
 • English
 • Tiếng Việt
 • Dự án TENTAC

  Dự án TENTAC

  Dự án TENTAC

  Dự án TENTAC

  Dự án TENTAC

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng:
  • Địa điểm: Hưng Yen
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

  Hạng mục công việc

  1. Hệ thống cơ
  2. Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  4. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

  Mô tả công việc

  • Dự án : Nhà máy TENTAC
  • Hạng mục:

  – Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

  – Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

  • Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Nomura, Hải Phòng
  • Đã hoàn thành