TAC - Nhà thầu chuyên tư vấn thiết kế hệ thống cơ điện công trình
TAC - tổng thầu cơ điện
 • English
 • Tiếng Việt
 • Dự án Bando

  Dự án Bando

  Dự án Bando

  Dự án Bando

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: BANDO
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

  Hạng mục công việc

  1. Hệ thống cơ
  2. Hệ thống khí nén

  Mô tả công việc

  Dự án:  Bando

  Hạng mục: Hệ thống khí nén

  Đã hoàn thành